• English
  • German
  • فارسی

مردم می توانند هر چیزی را حرکت دهند
و ما مردم را به حرکت در می آوریم.

چشم انداز ما پشتیبانی از شما برای پیشرفت شخصی و شغلی شماست .
ما به دنبال برقراری ارتباط افراد برجسته با نوآورترین شرکتهای جهان برای
کمک به توسعه پایدار بازار کار در آلمان هستیم.
با کمک ما همه میتوانند در آلمان کار کنند.

چگونه می توانید کار کنید و یا کار مورد نظر خود را پیدا کنید؟

منبع با منابع مناسب برای کمک به شما در دستیابی یا یافتن اهداف شغلی خود

1. نوع کار خود را انتخاب کنید
2. فرم درخواست را پر کنید
3. اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنید
4. درخواست خود را برای ما ارسال کنید
5. ما در اولین فرصت با شما تماس می گیریم

نوع شغل

جستجوی خود را با استفاده از هر یک از دسته های شغلی زیر شروع کنید

پزشکی / جراحی
فن آوری های پزشکی
زیست شناسی و میکروب شناسی
دستیاران جراحی
دستیار بیهوشی
متخصصین لابور
دستیار فنی جراحی
دستیار فنی پزشکی
دستیار فنی پزشکی
مهندسی نرم افزار
مهندسی سخت افزار
متخصصین ERP
Solution Architects
Databanks, Cloud Administration and Programming
مهندسی مکانیک
مهندسی ساختمان و رشته های معماری
مهندسی الکترونیک
مهندسی تغذیه
پرستاری
کارآموزی فنی
کارآموزی تحصیلی
کارآموزی خدماتی

فرم درخواست

درخواست

متقاضی

صلاحیت

تسلط زبان

اسناد